Kompetensi Lulusan

Lulusan PGSD UAA berpeluang menjadi:

  1. Guru SD profesional dan berakhlak mulia.
  2. Penulis buku pelajaran SD yang kreatif dan inovatif
  3. Wirausahawan di bidang pendidikan (Pendiri bimbingan belajar tingkat SD dan Kreator media pembelajaran SD)